Tal og køn bruger køn og ligestilling som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark. Udgivelsen er bygget op om en række historisk funderede artikler, som alle bygger på statistisk materiale.

Det får du adgang til

 • 7 artikler
 • 100 billeder og illustrationer
 • 50 interaktive grafikker
 • 12 opgaver
 • 2 videoer
 • Ca. 145 sider.

Forfattere

 • Kenneth Arensborg
 • Jytte Nielsen
 • Jørgen Poulsen
 • Michael Thing

Redaktion

 • Thomas Schausen

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Colourbox.com og iStockphoto.com/snapgalleria

Rettighedsforhold

ISBN: 9788761686565

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2017.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761686565. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018