Kort beskrivelse

Tal og køn bruger køn og ligestilling som tværsnit på samfundsudviklingen gennem de seneste 100 år i Danmark. Udgivelsen er bygget op om en række historisk funderede artikler, som alle bygger på statistisk materiale.

Se hvad du får adgang til

Forfattere

  • Kenneth Arensborg
  • Jytte Nielsen
  • Jørgen Poulsen
  • Michael Thing

Læs om forfatterne og udgivelsen

Udgivet i samarbejde med KVINFO - Videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed

ISBN: 9788761686565. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018